Produktionsmarknad

Våra produkter säljs för närvarande till Australien, Europa, USA, Sydkorea och Japan, främst på den amerikanska marknaden. Förra året översteg vår försäljning 20 miljoner yuan.